sandra

http://www.farodevigo.es/mundo/2010/01/25/haiti-busca-medicos/405704.html
http://www.lavozdegalicia.es/mundo/2010/01/25/00031264416059452700280.htm
preciso comprender a fondo a noticia na que nos basearemos para elaborar o noso texto. Para iso, contestamos estas cuestións na nosa páxina do wiki:

- O titular é informativo ou intenta ser rechamante? Condiciona a interpretación da noticia?
imformativo. non

- A noticia infórmanos sobre as cuestións clave duns feitos recentes?

- Cales son?

QUEN:o estado de haití

QUE:necesitan medicos

ONDE:en haití

CANDO:hoxe

COMO:

POR QUE:

- Ten entrada (lead) ou adianto? Reprodúcea aquí ou, se non a ten, escríbea ti:

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

- Hai algunha valoración ou opinión, o xornalista deixa ver que lle parecen os feitos por medio de recursos de modalización?

- Ten fotografía/imaxes? Se si, cres que é obxectiva ou subxectiva (mostra algunha postura ante a noticia)?

Explica cal é o interese da noticia, por que pode ser importante que a xente a lea/escoite/vexa.

Nese sentido, os datos son suficientes? Que sería interesante ampliar?

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License