Recent Forum Posts
From categories:

Para confeccionar o xornal, indícanos aquí a respecto da túa creación:
* as razóns que cres que xustifican o seu valor informativo,
* o lugar e o espazo que debera ocupar na portada segundo a súa importancia (razoada),
* o deseño máis axeitado (relevos, tipo de letra, ilustración…)
* a síntese (algo maior ca un lead) e o contido que se pode adiantar nesa primeira páxina.
Faino respondendo este post desde reply
Comunicarémosche os resultados!

Propostas para a portada by xanocebreiroxanocebreiro, 08 Jan 2010 23:43

Cando teñamos xa rematada a creación da reportaxe, a entrevista ou o artigo, comunicarémolo aquí indicando o título da páxina, para que se poida revisar e decidir se se incorpora ao menú principal.
Cun novo post ou contestanto este desde reply

Podemos facer consultas, suxestións, queixas… sobre o funcionamento deste sitio.

Foro de dúbidas by xanocebreiroxanocebreiro, 08 Jan 2010 22:59
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License